PERMOHONAN GURU GANTI NEGERI MELAKA

  • Pemohon dari negeri MELAKA sahaja akan dilayan dengan keutamaan kepada pemohon dari daerah MELAKA TENGAH.
  • Semua pemohon PERLU melengkapkan borang permohonan dalam talian dengan teliti. 
  • Kegagalan mengisi permohonan dengan lengkap menyebabkan permohonan akan TERBATAL
  • Permohonan ini hanya perlu diisi SEKALI SAHAJA dalam tahun semasa.
  • Pemohon TIDAK semestinya dilantik dengan kadar segera.
  • Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan SEBELUM atau pada 10 Mac 2023.

               

Previous Post Next Post